top of page
Ik ben ik 
Ik ben vrij 
Jij bent jij 
Jij bent vrij 
Leef vanuit je hart 
Voel met heel je lijf 
Kies voor liefde 
Kies voor moed 
Adem het leven in
Adem het leven uit 
Voel diep in je lijf
Voel diep in je hart 
Neem verantwoordelijkheid
Volg je eigen pad 
Ik ontmoet jou op mijn grens
Jij ontmoet mij op jouw grens 
Ik hou op waar jij begint
Jij houdt op waar ik begin
Kies voor helderheid 
Kies voor eerlijkheid 
Wees trouw aan je hart 
Waar en met wie je ook bent
Durft te kwetsen
Durf te leven 
Stop met pleasen 
Voel wie je bent 
Val diep 
Sta op
Bevrijd je seksualiteit
Bevrijd je levenslust
Blijven beweging 
Vertraag om te voelen
 ​
Zorg goed voor je lijf
Zorg goed voor de aarde 
Kies voor gezondheid 
Genees daardoor de ziekte 
Bevrijd je van verhalen 
Doorzie de illusies 
Doorvoel je trauma's 
Tot diep in je hart 
Je bent veilig 
Je wordt gedragen
Maak contact met 'lijfelijke eindigheid'
Met de dood 
Erken je individualiteit 
Bewaak je ruimte 
Voel het leven stromen 
Maak je passie wakker
Ontwaak het vuur
Geef het zuurstof 
Doe je ding
Hou je niet terug 
Verantwoord je niet 
Blijf trouw aan je hart 
Deel je gift met de wereld 
Sluit daarin geen compromis 
Kies voor commitment 
Maak geen loze beloftes
Voel je kwetsbaarheid 
Voel je 'IK' kracht 
Geef jezelf toestemming 
Want je bent volwassen 
Sta in je centrum 
Sta in je liefde 
Sluit vrede met de dood 
Zodat je vrij bent om te leven 
Huil, schreeuw, dans, lach & geniet 
Uit alles wat geleefd wil worden
Ik ben ik, Ik ben vrij
Jij bent jij, jij bent vrij
Ik loop mijn pad 
Jij loopt jouw pad 
Ik zie mij, ik zie jou 
Ik hoor mij, ik hoor jou 
Ik leef mijn werkelijkheid
Jij leeft jouw werkelijkheid
Belichaam je uniekheid 
Leef je waarheid
Sluit je innerlijke man in je hart
Sluit je innerlijke vrouw in je hart
Verbind je vanuit vrijheid 
Voel je vrij in verbinding
Ik ben ik 
Jij bent jij 
Wij zijn vrij
Vrij om te leven in liefde

The Potential School

Code tot leven

bottom of page